Lot 8

Acreage – 1.72          Lot Price – TBD

Lot 5

Acreage – 3.01          Lot Price – TBD

Lot 87

Acreage – 2.99          Lot Price – $525,000

Lot 60

Acreage – 1.74          Lot Price – $370,000

Lot 71

Acreage – 2.44          Lot Price – $355,000

Lot 70

Acreage – 1.64          Lot Price – $345,000

Lot 81

Acreage – 2.55          Lot Price – $505,000

Lot 83

Acreage – 3.00          Lot Price – $535,000

Lot 80

Acreage – 1.54          Lot Price – $410,000

Lot 86

Acreage – 2.94          Lot Price – $525,000

Lot 79

Acreage – 1.52          Lot Price – $400,000

Lot 88

Acreage – 1.50          Lot Price – $420,000

Lot 45

Acreage – 1.85          Lot Price – $389,000